Logare

Inscrie-te mai usor cu nume utilizator de la Facebook!

Deja dispun de casuta P2P Money


Înregistrează-te! Înregistrează-te!

Logare

Logare

notare date de înregistrare

Am uitat parola

Logare
parola

Înregistrează-te! Înregistrează-te!

Regulamentul de joc al Jocurilor de Licitaţii -AJ

Regulamentul de joc al Jocurilor de Licitaţii 


Regulamentul Oficial de Joc al 'Jocurilor de licitaţii cu participare gratuită şi cu plată' al P2P Money Europe Inc.


1. Organizatorul jocului 


Organizatorul jocului cu licitaţii care se derulează pe site-ul p2pmoney.eu, sau jocului cu licitaţii, licitaţiei sau jocului (în continuare:'Joc cu licitaţii') este societatea P2P Money Europe Inc. (Sediul: 8850S Maryland Pkwy # 150. Las Vegas Nevada 89123 USA T.: 1 (702) 425-9078, management@p2pmoney.eu ), în continuare: 'Organizator'.


2. Persoanele participante la joc 

2.1 La joc pot participa toate persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, care dispun de domiciliu permanent în toate ţările europene (în continuare:‘Jucător'), care:

-dispune de calitate de membru p2pmoney valabilă (Light, Medium, Full), sau în decursul duratei jocului se înregistrează la orice tip,

-fişa personală de date este completată fără lipsuri, cu date reale, potrivite pentru identificare (în special este importantă completarea exactă a câmpurilor cu numele, domiciliul, data naşterii, numărul de telefon, deoarece anterior predării premiilor poate fi efectuată verificarea identităţii câştigătorului.),

-acceptă ‘Condiţiile de Utilizare' ale site-ului, şi cele cuprinse în ‘Regulamentul Oficial de Joc'.

2.2 Jucătorul prin participarea sa la joc acceptă, că în privinţa licitaţiei(licitaţiilor) de probă şi licitaţiei(licitaţiilor) şi datelor acordate în decursul Jocului de către el competente în mod exclusiv sunt evidenţele sistemelor computerizate folosite de către p2pmoney.eu.

Durata Jocului 

În mod permanent, începând din 01.09.2009 cu datele de începere şi finalizare anunţate pe site.


3. Jocul 


Organizatorul organizează aşa-numite jocuri de licitaţii, care pot fi jucate pe internet, şi care se bazează pe principiul licitaţiei inversate. Scopul jocului este, ca în mod corespunzător sistemului de condiţii o persoană să nimerească acel număr din intervalul determinat, care  este cel mai mic. Deci acea persoană câştigă jocul, care în decursul jocului indică un asemenea număr, care nu a fost marcat de către niciunul dintre participanţii la joc şi este cel mai mic dintre toate numerele. Numărul adversarilor în joc este determinat în prealabil şi fiecare jucător porneşte cu condiţii iniţiale identice. 


Organizatorul colectează şi afişează pe site-ul său de internet www.p2pmoney.eu toate acele obiecte, produse, care ar putea atrage atenţia jucătorilor. Obiectele afişate trebuie să îi îndemne pe jucători, să participle la joc contra unei taxe de participare determinate şi să lupte unul cu celălalt pentru obţinerea obiectului dat. Evident suma taxei de participare trebuie să fie neglijabilă comparative cu valoarea efectivă a obiectului, pentru ca jucătorii să-şi rişte taxa de participare.

Alături de fiecare obiect, produs se află descriere detaliată, fotografie, şi prin acest fapt ajutând jucătorii în alegerea obiectului dorit. Fiecare obiect în parte semnifică separat câte un joc. 3.1 Joc gratuit, respectiv promoţional:


Organizatorul organizează pentru membrii săi joc de antrenament, cu participare gratuită, al cărui scop este, ca membrii, fără plata taxei de participare, în cadrul jocului de licitaţii real să poată cunoaşte mersul jocurilor de licitaţii. 


Felurile jocurilor de licitaţii cu participare gratuită:


Joc de licitaţii de antrenament cu înscriere gratuită - fără premiu:

Nu este taxă de înscriere, nu este premiu, îl iniţiăm în fiecare zi, în mod expres pentru antrenament. 

Joc de antrenament cu înscriere gratuită - desfăşurat pentru câştigarea de licitCent:

Nu este taxă de înscriere, premiul este licitCENT în cantitate prestabilită.

Joc de licitaţii de antrenament cu înscriere gratuită - desfăşurat pentru câştigarea de premiu:

Nu este taxă de înscriere, premiul este suma de bani în numerar, obiectul, călătoria oferită de către P2P Money Europe INC.

Joc de antrenament cu înscriere cu LicitCENT* - desfăşurat pentru câştigarea de premiu:

Înscrierea se poate efectua contra LicitCENT, premiul este suma de bani în numerar, obiectul, călătoria oferită P2P Money Europe INC.


Joc de antrenament cu înscriere cu LicitCENT* - desfăşurat pentru câştigarea de licitCENT:

Înscrierea se poate efectua contra LicitCENT, premiul este licitCENT în cantitate prestabilită.


*LicitCENT-ul: este un "instrument de plată virtual" utilizat în anumite jocuri de licitaţii p2pmoney. Obţinerea licitCENT-ului este posibilă cu următoarele metode: pentru invitarea prietenilor tăi, pentru completarea chestionarelor, pentru amplasarea bannerelor noastre, după înregistrările efectuate de pe bannerele, pentru rezervarea efectuată pentru jocurile de licitaţii cu plată, pentru câştigarea licitaţiilor de antrenament, pentru autocolante amplasate pe maşină 


În jocurile de licitaţii cu participare gratuită totul se desfăşoară identic cu felul în care se desfăşoară în jocurile de licitaţii cu plată, cu acea diferenţă, că în aceste jocuri de licitaţii  nu se plăteşte pentru participare (pentru posibilitatea licitării).


Evident în jocurile de antrenament membrul care prezintă licitaţia unică cea mai mică câştigă obiectul licitat, exceptând "jocurile cu înscriere gartuită - fără premiu", unde jocul nu are premiu.


Cursul jocului gratuit:Te poţi înscrie în joc pe site-ul p2pmoney.eu cu ajutorul butonului 'Rezerv' amplasat lângă obiectul supus licitaţiei, atâta timp cât obiectul supus licitaţiei este în stadiul de 'Prerezervare', sau în cazul jocurilor de antrenament zilnice în fiecare seară de la ora 19.00 pâna a doua zi la ora 19.00. Pentru licitaţie se poate efectua o (1) rezervare, adică se poate ocupa un loc de participare pentru fiecare abonament în parte.


După adunarea numărului total de participanţi, stadiul licitaţiei se schimbă în stadiul 'Rezervare'. (în cazul jocurilor de antrenament zilnice nu există stare de rezervare)


În această perioadă înştiinţăm prin e-mail pe toţi participanţii înscrişi în joc despre data probabilă a începerii, încheierii jocului, despre identificatorul individual de participare utilizat în joc.


După ce toată lumea a primit înştiinţarea, jocul va începe la data de începere determinată. Stadiul licitaţiei va fi 'Deschis'. 


Se deschide jucătorilor licitaţia, a cărei durată de joc este de la o (1) zi şi poate dura chiar şi până la şapte (7) zile. (Durata jocului şi numărul de jucători în toate cazurile va fi anunţată în prealabil de către Organizator, aceste lucruri se pot cunoaşte deja concomitant cu înscrierea în joc.) Aceasta se modifică în funcţie de numărul de jucători şi de valoarea premiului. În acest moment participanţilor la joc alături de obiectul supus licitaţiei le va apărea butonul 'Consolă licitaţie', prin apăsarea căruia jucătorul intră în acel câmp de joc, unde poate face licitaţia(licitaţiile).


Jocul în cazul licitaţiei Single:

Jucătorul trebuie să marcheze un număr într-un interval de licitaţie determinat în prealabil. Alături de obiectul supus licitaţiei indicăm intervalul de licitaţie, acest interval de numere în toate cazurile cade între 0,01 şi numărul participanţilor la joc, unde numărul are valoare locală de două zecimale, şi creşte la fiecare o sutime în parte. (de ex. Intervalul de licitaţie este 0,01-300, atunci numerele care pot fi mizate sunt 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- până la 300.)


Fiecare jucător poate efectua o (1) licitaţie de probă, şi o (1) licitaţie. (Licitaţia de probă este de fapt un instrument ajutător, cu ajutorul căruia nu trebuie licitat orbeşte. Jucătorul înscrie un număr şi sistemul prin simboluri şi mesaje text arată, dacă acel număr este în prezent 'licitaţia unică, cea mai mică',''licitaţia unică, dar nu cea mai mică'', 'nu este unică şi licitaţia unică, cea mai mică este mai mică decât aceasta', ' nu este unică şi licitaţia unică, cea mai mică este mai mare decât aceasta'. În baza acestei direcţionări licitaţia finală se poate efectua mult mai exact, crescându-se şansele de câştig. Trebuie luat în considerare faptul, că confirmarea licitaţiei de probă se realizează în baza licitaţiilor realizate până acum, astfel aceasta arată doar stadiul momentan, care se modifică până la finalul jocului.)

După plasarea licitaţiei de probă este obligatorie efectuarea licitaţiei, deoarece licitaţia de probă nu este licitaţie, prin aceasta acel jucător nu participă la joc, aceasta are în mod exclusiv rolul de a oferi ajutor jucătorului.

După ce licitaţia este marcată, jucătorul nu are alte sarcini ulterioare. Jucătorul va primi confirmare referitor la rezultatul licitaţiei efectuate doar la sfârşitul jocului (după ce toată lumea a licitat).


Jocul în cazul Multilicitaţiei:

Jucătorul în intervalul de licitaţie determinat în prealabil, cu o sută (100) de posibilităţi de licitare trebuie să găsească acel număr, care în momentul închiderii jocului este este cel mai mic, unic. Jucătorul în decursul jocului primeşte în mod continuu confirmări referitoare la stadiul momentan al numerelor mizate de către el, astfel în baza confirmărilor poate determina uşor cel mai mic număr unic. Alături de obiectul supus licitaţiei indicăm intervalul de licitaţie, acest interval de numere în toate cazurile cade între 0,01 şi numărul participanţilor la joc, unde numărul are valoare locală de două zecimale, şi creşte la fiecare o sutime în parte. (de ex. Intervalul de licitaţie este 0,01-300, atunci numerele care pot fi mizate sunt 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- până la 300.)


Sarcină: Jucătorul să se înscrie pe site cu ajutorul adresei de e-mail şi a parolei date în decursul înregistrării. Să intre în câmpul de joc cu ajutorul butonului cu inscripţia "Consolă licitaţie" aflată alături de jocul actual. Cu ajutorul celor o sută de posibilităţi de licitare disponibile să găsească acel număr, care nu a fost marcat de către altul, şi este cel mai mic dintre toate celelalte numerele.

În momentul închiderii jocului câştigătoare este licitaţia cea mai mică, unică.


După ce toată lumea a licitat sau a expirat durata alocată jocului, licitaţia va avea stadiul 'Închis'. Nu se poate licita în continuare, sistemul îi scoate pe jucător(jucători) din ‘Consola de licitaţie'. Licitaţiile la închiderea licitaţiei vor fi evaluate de către sistem în baza condiţiilor în mod obiectiv şi se va anunţa câştigătorul. Va apărea identificatorul de participare al câştigătorului, respectiv licitaţia câştigătoare. Sistemul va informa prin e-mail pe toţi de închiderea jocului, despre rezultatul acestuia. Câştigătorul îl va informa în scrisoare separată despre sarcinile sale ulterioare. Se va întocmi un material în format descărcabil, care conţine identificatorul de participare al tuturor jucătorilor, licitaţiile efectuate împreună cu data efectuării lor, astfel fiecare jucător poate verifica întregul curs al jocului, licitaţiile efectuate.
3.2 Jocuri de licitaţii cu plată 


Organizatorul pentru obiectele aflate pe site-ul său de internet organizează în primul rand jocuri cu participare cu plată. 

Cursul jocului cu plată:

Te poţi înscrie gratuit în joc pe site-ul p2pmoney.eu cu ajutorul butonului 'Rezerv' amplasat lângă obiectul supus licitaţiei, atâta timp cât obiectul supus licitaţiei este în stadiul de 'Prerezervare'. 


Pentru jocurile Multilicitaţie se poate efectua o (1) rezervare, adică se poate ocupa un loc de participare pentru fiecare abonament în parte, pentru jocurile Licitaţie Single nu există limitări. 


După adunarea numărului total de participanţi, stadiul licitaţiei s-a schimbat în stadiul 'Rezervare'. În această perioadă înştiinţăm prin e-mail pe toţi participanţii înscrişi în joc despre data probabilă a începerii, încheierii jocului. În acest moment trebuie Jucătorul să transfere în contul bancar dat taxa pentru locul(locurile) de participare rezervat(e) în prealabil de către ei (în continuare: taxa de participare), despre ale căror detalii (date bancare, identificator de plată, etc.) Organizatorul îi informează pe Jucători prin e-mail.


Referitor la vărsămintele efectuate de către Jucător Organizatorul trimite confirmare prin e-mail, în această scrisoare comunică identificatorul unic de participare utilizat în joc al Jucătorului (exclusiv pentru acest joc), precum şi factura electronică referitoare la taxa de participare integrală. 


După ce toată lumea a primit înştiinţarea, jocul va începe la data de începere determinată. Stadiul licitaţiei va fi 'Deschis'. 


Se deschide jucătorilor licitaţia, a cărei durată de joc este de la o (1) zi şi poate dura chiar şi până la şapte (7) zile. Aceasta se modifică în funcţie de numărul de jucători şi de valoarea premiului. În acest moment participanţilor la joc alături de obiectul supus licitaţiei le va apărea butonul 'Consolă licitaţie', prin apăsarea căruia jucătorul intră în acel câmp de joc, unde poate face licitaţia(licitaţiile).


Jocul în cazul licitaţiei Single:

Jucătorul trebuie să marcheze un număr într-un interval de licitaţie determinat în prealabil. Alături de obiectul supus licitaţiei indicăm intervalul de licitaţie, acest interval de numere în toate cazurile cade între 0,01 şi numărul participanţilor la joc, unde numărul are valoare locală de două zecimale, şi creşte la fiecare o sutime în parte. (de ex. Intervalul de licitaţie este 0,01-300, atunci numerele care pot fi mizate sunt 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- până la 300.)


Fiecare jucător poate efectua o (1) licitaţie de probă, şi o (1) licitaţie. (Licitaţia de probă este de fapt un instrument ajutător, cu ajutorul căruia nu trebuie licitat orbeşte. Jucătorul înscrie un număr şi sistemul prin simboluri şi mesaje text arată, dacă acel număr este în prezent 'licitaţia unică, cea mai mică',''licitaţia unică, dar nu cea mai mică'', 'nu este unică şi licitaţia unică, cea mai mică este mai mică decât aceasta', ' nu este unică şi licitaţia unică, cea mai mică este mai mare decât aceasta'. În baza acestei direcţionări licitaţia finală se poate efectua mult mai exact, crescându-se şansele de câştig. Trebuie luat în considerare faptul, că confirmarea licitaţiei de probă se realizează în baza licitaţiilor realizate până acum, astfel aceasta arată doar stadiul momentan, care se modifică până la finalul jocului.)

După plasarea licitaţiei de probă este obligatorie efectuarea licitaţiei, deoarece licitaţia de probă nu este licitaţie, prin aceasta acel jucător nu participă la joc, aceasta are în mod exclusiv rolul de a oferi ajutor jucătorului.

După ce licitaţia este marcată, jucătorul nu are alte sarcini ulterioare. Jucătorul va primi confirmare referitor la rezultatul licitaţiei efectuate doar la sfârşitul jocului (după ce toată lumea a licitat).


Jocul în cazul Multilicitaţiei:

Jucătorul în intervalul de licitaţie determinat în prealabil, cu o sută (100) de posibilităţi de licitare trebuie să găsească acel număr, care în momentul închiderii jocului este cel mai mic, unic. Jucătorul în decursul jocului primeşte în mod continuu confirmări referitoare la stadiul momentan al numerelor mizate de către el, astfel în baza confirmărilor poate determina uşor cel mai mic număr unic. Alături de obiectul supus licitaţiei indicăm intervalul de licitaţie, acest interval de numere în toate cazurile cade între 0,01 şi numărul participanţilor la joc, unde numărul are valoare locală de două zecimale, şi creşte la fiecare o sutime în parte. (de ex. Intervalul de licitaţie este 0,01-300, atunci numerele care pot fi mizate sunt 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- până la 300.)Sarcină: Jucătorul să se înscrie pe site cu ajutorul adresei de e-mail şi a parolei date în decursul înregistrării. Să intre în câmpul de joc cu ajutorul butonului cu inscripţia "Consolă licitaţie" aflată alături de jocul actual. Cu ajutorul celor o sută de posibilităţi de licitare disponibile să găsească acel număr, care nu a fost marcat de către altul, şi este cel mai mic dintre toate celelalte numerele.

În momentul închiderii jocului câştigătoare este licitaţia cea mai mică, unică.


După ce toată lumea a licitat sau a expirat durata alocată jocului, licitaţia va avea stadiul 'Închis'. Nu se poate licita în continuare, sistemul îl(îi) scoate pe jucător(jucători) din ‘Consola de licitaţie'. Licitaţiile la închiderea licitaţiei vor fi evaluate de către sistem în baza condiţiilor în mod obiectiv şi se va anunţa câştigătorul. Va apărea identificatorul de participare al câştigătorului, respectiv licitaţia câştigătoare. Sistemul va informa prin e-mail pe toţi de închiderea jocului, despre rezultatul acestuia. Câştigătorul îl va informa în scrisoare separată despre sarcinile sale ulterioare. Se va întocmi un material în format descărcabil, care conţine identificatorul de participare al tuturor jucătorilor, licitaţiile efectuate împreună cu data efectuării lor, astfel fiecare jucător poate verifica întregul curs al jocului, licitaţiile efectuate.


4. Reguli de joc


Taxa de participare este o taxă nerambursabilă, pe care jucătorul o plăteşte în scopul de a participa la jocul de licitaţie selectat. Jucătorul poate face licitaţie(licitaţii) în funcţie de jocul despre care discutăm (single sau multi).

Obiectul supus licitaţiei va intra liber de sarcini (impozitele, taxa de transcriere, onorarii acordate avocaţilor şi alte taxe sunt soluţionate) în proprietatea jucătorului care face Licitaţia Câştigătoare. Premiul(ile) nu pot fi schimbat(e) în bani. 

Licitaţiile efectuate nu pot fi revocate. 

În cazul în care câştigătorul nu preia premiul în termen de 30 de zile, decade din dreptul preluării premiului. 

În cazul în care din orice motive P2PMoney nu este capabilă să continue funcţionarea corespunzător planului (inclusiv, dar fără pretenţia totalităţii: la jocurile promoţionale nu s-au  înscris suficienţi jucători, deranjament, activitate ilegală, înşelăciune, intervenţie neautorizată, defecţiune tehnică, şi orice alt motiv care periclitează desfăşurarea curată a jocului), atunci P2PMoney îşi rezervă dreptul de a şterge, întrerupe, modifica sau suspenda licitaţia.

Prelucrarea licitaţiilor are loc în ordinea înregistrării efectuate în baza de date a societăţii P2PMoney.

P2PMoney nu-şi asumă răspunderea pentru licitaţiile sosite în mod greşit, cu întârziere. Durata jocului în toate cazurile se înţelege conform ceasului de pe serverul P2P Money.

P2PMoney îşi rezervă dreptul de a verifica licitaţiile intrate, şi să excludă pe acei licitatori, care în orice fel au influenţat cursul licitaţiei sau au licitat într-un mod necorespunzător Regulamentului de joc (fără pretenţia totalităţii: fiecare jucător poate avea un singur abonament, nu poate licita în numele altcuiva sau din altă căsuţă, şi în decursul licitaţiei nu poate colabora cu alţi licitatori, dacă jucătorul în decursul utilizării site-ului comunică (a comunicat) date false). 4.1. Detaliile premiului 

Detaliile premiilor pot fi văzute pe pagina web www.p2pmoney.eu .


4.2. Câştigătorul

Pentru câştigarea obiectului supus licitaţiei, licitaţia efectuată trebuie să fie unică (dintre licitaţiile efectuate de către toţi jucătorii), adică trebuie efectuată o asemenea licitaţie, pe care nicio altă persoană care licitează nu a făcut-o. Dintre aceste licitaţii câştigătoare este aceea, care este cea mai mică. În cazul în care dacă printre licitaţii nu este o licitaţie care să fie în totalitate unică, atunci sistemul va alege cea mai scăzută licitaţie dintre acele valori ale licitaţiei, care au fost făcute de doar doi licitatori şi câştigătorul este acela, care a licitat mai repede. Dacă nu există nici asemenea licitaţie, care să fi fost făcută de doar doi licitatori, atunci câştigătorul va ieşi dintre aceia, care au făcut trei licitaţia, şi aşa mai departe. Deci jocul de licitaţie în toate cazurile se va încheia cu selectarea câştigătorului. 


5. Înştiinţarea

Câştigătorii îi înştiinţăm prin e-mail. După e-mail-ul primit astfel câştigătorul, fără întârziere, dar cel târziu în termenul indicat în e-mail este obligat să contacteze persoana indicată acolo. Predarea premiilor se efectuează personal, în baza punerii în acord prealabile.


6. Impozit şi alte obligaţii de plată 

Câştigătorul în legătură cu premiile nu are în sarcina sa obligaţie de plată a impozitului pe venit personal. Alte cheltuieli şi costuri legate de preluarea premiului (costul călătoriei, etc.) sunt în sarcina sa.


7. Cesionarea premiilor 

Premiile nu pot fi cesionate către alte persoane. În cazul în care câştigătorul îndreptăţit să preia premiul, respective câştigătorul de rezervă nu preia premiul în termenul prevăzut pentru aceasta, atunci Organizatorul va preda premiul licitatorului câştigător care este următorul în rând. 


8. Preluarea premiilor

Câştigătorii care corespund în totalitate condiţiilor prezentului joc de licitaţie au dreptul de a prelua premiul fără întârziere de la înştiinţarea referitoare la premiu, dar cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice ce urmează după tragerea la sorţi. Organizatorul în cadrul termenului de mai sus poate asigura câştigătorului, care corespunde în totalitate condiţiilor jocului, posibilitatea preluării premiului, la locaţia convenită telefonic. Totodată câştigătorul este obligat să colaboreze cu Organizatorul în scopul ca predarea premiului să se realizeze în cadrul termenului scris mai sus.

Organizatorul nu se angajează la rambursarea cheltuielilor legate de preluarea premiilor.În cazul în care câştigătorul este limitat în capacitatea sa de acţiune, atunci îndreptăţit la rezolvarea de fond legat de premiu, precum şi la preluarea premiului este doar împreună cu reprezentantul său legal.

În cazul în care câştigătorul este lipsit de capacitatea de exerciţiu, atunci în numele lui poate proceda exclusiv reprezentantul său legal. 

Câştigătorul în continuare ia la cunoştinţă, că despre predarea premiului e posibil să se realizeze înregistrare de imagine, voce şi filmare, totodată îşi dă acordul la utilizarea ulterioară a acestor înregistrări fie în totalitate, fie parţial la oricare promoţii de reclame ale HIM Systems Kft., respectiv ale  P2PMoney Europe INC., fără vreo limitare în timp şi legat de ocazie, precum şi fără vreo taxă specială. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a preda premiul în cadrul unui program public, în continuare să publice sau să facă cunoscut numele câştigătorului şi  fotografia acestuia în medii de informare în masă şi în alte materiale audio, foto şi video, care servesc scopurilor privitoare la promoţii şi reclame. 

Participantul, în cazul în care câştigă, se obligă, că cel târziu concomitent cu preluarea premiului va acorda Organizatorului (în cazul jocurilor promoţionale) aprobarea scrisă referitoare la transmiterea numelui şi fotografiei sale.9. Predarea premiilor

Predarea premiilor se modifică în funcţie de tipul premiului. Organizatorul execută predarea premiilor în bani prin transfer bancar, (este necesar număr de cont bancar internaţional IBAN, şi cod SWIFT, pe care câştigătorul în cel mai scurt timp după câştigare este obligat să-l trimită Organizatorului, sub forma e-mail-ului la adresa management@p2pmoney.eu ), predarea premiilor care pot fi trimise prin poştă prin trimiterea lor pe cale poştală, iar premiile mai mari de 3000 USD le remite personal.

Participanţii la joc de licitaţie prin participarea voluntară în jocul de licitaţie iau la cunoştinţă şi acceptă în mod expres, că la adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil date în decursul înregistrării P2P Money Slovensko s.r.o., respectiv P2Pmoney Europe INC. din când în când îi va informa despre ofertele sale de actualitate şi despre jocurile sale de licitaţie. Administrarea datelor nu este limitată în timp. Participanţii la jocul de licitaţii oricând au dreptul de a solicita informaţii referitoare la modul gestionării datelor lor personale, în continuare oricând pot solicita rectificarea acestora. Participanţii, în cazul încălcării drepturilor lor legate de gestionarea datelor lor personale, au dreptul de a se adresa instanţei. 


Cererea referitoare la încetarea gestionării datelor se poate trimite pe cale electronică Organizatorului prin modalitatea de mai jos:  P2P MONEY EUROPE INC. ( 8850 S Maryland Pkwy # 150. Las Vegas Nevada 89123 USA) privacy@p2pmoney.eu  

În cazul tuturor celorlalte probleme nereglementate de regula de joc competente sunt regulile de referinţă ale Statului Nevada. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regula de joc.
000000