Logare

Inscrie-te mai usor cu nume utilizator de la Facebook!

Deja dispun de casuta P2P Money


Înregistrează-te! Înregistrează-te!

Logare

Logare

notare date de înregistrare

Am uitat parola

Logare
parola

Înregistrează-te! Înregistrează-te!

Felhasználási feltételek
Condiţii de utilizare 


Prin utilizarea comunităţii P2PMoney („Comunitatea"), care este pusă în funcţiune de către P2PMoney Europe Inc. 8852 S. Maryland Pkwy #150 Las Vegas, NV 89123 USA („P2PMoney" sau „noi") în spaţiul nostru web, a cărei adresă actuală este www.multilicit.com („Spaţiul web"), accepţi Condiţiile de furnizare a serviciului (aceasta este „Convenţia"), independent de faptul, dacă te-ai înregistrat sau nu ca şi membru al Comunităţii P2PMoney („Membru"). Prin serviciile P2PMoney („Serviciile") se vor înţelege Comunitatea şi Spaţiile web.

 

Dacă doreşti să devii membru, pentru a putea folosi Serviciile, citeşte această Convenţie, apoi urmează paşii înregistrării. Prezenta convenţie stabileşte condiţiile obligatorii din punct de vedere juridic ale calităţii de membru, şi P2PMoney poate modifica din când în când acestea. P2PMoney va publica în site-urile sale Convenţia modificată, iar utilizarea în continuare a Serviciilor sale semnifică acceptarea variantei modificate.

 

Alături de acestea, la utilizarea anumitor funcţionalităţi şi funcţii care formează parte a Serviciilor, te pot privi alte reguli, condiţii, directive („Condiţii ulterioare") care reglementează funcţionalitatea sau funcţia dată; acestea din când în când le publicăm în spaţiul web. Condiţiile ulterioare ale P2PMoney şi Directivele de protecţie a datelor ale  P2PMoney formează parte a Convenţiei.

 

Dacă oricare partener al nostru asigură asemenea funcţionalitate şi funcţii complementare (cum ar fi, dar nu în mod exclusiv playere media pentru conţinutul asigurat de către emitenţii noştri de licenţe), condiţiile ulterioare care reglementează utilizarea acestei funcţionalităţi şi a acestor funcţii nu figurează în Convenţie, dar utilizarea lor este reglementată de aceste condiţii, şi prin prezenta te angajezi, că  utilizarea unei asemenea funcţionalităţi şi unor asemenea funcţii este posibilă doar cu acceptarea următoarelor condiţii.

 

1.CAPACITATE. SERVICIILE POT FI UTILIZATE EXCLUSIV DE ACELE PERSOANE, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE CEL PUŢIN OPTSPREZECE (18) ANI. PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA SERVICIILOR CONFIRMI, CĂ AI ÎMPLINIT VÂRSTA DE CEL PUŢIN OPTSPREZECE (18) ANI. Prin utilizarea Serviciilor recunoşti şi te angajezi, că ai dreptul, competenţa şi capacitatea necesară pentru a accepta Convenţia, precum şi pentru faptul, că vei corespunde condiţiilor de utilizare ale Convenţiei. În cazul în care doar navigezi sau explorezi Spaţiile web, şi încă nu te-ai înregistrat pentru a deveni Membru, utilizarea Spaţiilor web şi în aceste cazuri este reglementată de către Convenţie. Dacă nu esti de acord cu Convenţia, nu poţi folosi Serviciile.

 

2. CĂSUŢA DE UTILIZATOR A MEMBRULUI. Atunci, când te înregistrezi ca şi Membru, şi înfiinţezi o căsuţă de utilizator P2PMoney, („Căsuţă de utilizator"), pentru Căsuţa ta de utilizator trebuie să indici nume de utilizator şi parolă. Pentru menţinerea confidenţialităţii parolei tale exclusiv tu esti responsabil. Îţi dai acordul, că nu vei folosi niciodată Căsuţa de utilizator, fişa de date, numele de utilizator sau parola altui Membru. Îţi dai acordul, că ne vei înştiinţa imediat ce va apărea suspiciunea, că cineva a folosit neautorizat Căsuţa ta de utilizator sau fişa ta de date sau parola ta. Tu eşti singurul responsabil pentru utilizarea în orice fel a Căsuţei tale de utilizator şi a fişei tale de date.

 

3. VALIDITATE. Convenţia este valabilă şi rămâne în vigoare atâta timp cât foloseşti Serviciile şi/sau eşti Membru. Calitatea te de membru o poţi întrerupe oricând, din orice motiv prin apăsarea pe butonul "Ştergerea înregistrării" aflat în meniul personal, apoi prin urmărirea indicaţiilor descrise acolo. Calitatea de membru încetează şi în acel caz, dacă  P2PMoney îţi trimite în formă scrisă sau în e-mail înştiinţarea referitoare la încetare. P2PMoney poate întrerupe accesul tău la Spaţiile web. P2PMoney din orice motiv poate să-ţi suspende calitatea de membru; această suspendare atunci intră în vigoare, când P2PMoney îţi trimite un e-mail de înştiinţare referitor la acest fapt pe adresa de e-mail dată la începerea calităţii de membru sau oricând ulterior. Următoarele puncte ale Convenţiei rămân în vigoare şi după încetarea Convenţiei: capitolul 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 20.

 

4. UTILIZAREA DE CĂTRE MEMBRI.  Serviciile au fost realizate pentru activităţile personale precum şi comerciale ale unor Membri. Aici aparţine amplasarea referinţelor care indică alte spaţii web, fie că sunt, fie că nu sunt concureţii spaţiului web P2PMoney. Pot deveni Membri ai P2PMoney şi pot folosi Serviciile P2PMoney şi organizaţiile, firmele şi/sau întreprinderile comerciale. Utilizarea ilegală şi/sau neautorizată a serviciilor, inclusiv afişarea în alte locuri a link-urilor Spaţiilor web şi afişarea în cadru a Spaţiilor web, atrag după sine investigaţii, şi poate avea loc şi efectuarea paşilor juridici corespunzători. În continuare nu poţi înregistra mai multe Căsuţe de utilizator, nu poţi înregistra Căsuţă de utilizator în numele altei persoane în afară de tine, - exceptând cazul, dacă dispui de contract valabil pentru înfiinţarea Punctului de Înregistrare. În continuare fără împuternicirea noastră nu poţi utiliza sau nu poţi încerca să utilizezi Căsuţa de utilizator a altora, şi cu ajutorul serviciilor noastre nu poţi înfiinţa Căsută de utilizator unei persoane inexistente.

 

5. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE SERVICIULUI. P2PMoney dispune de toate drepturile de proprietate ale Serviciilor şi menţine acestea. Serviciile conţin materiale aflate sub protecţia dreptului de autor, mărci şi alte date ale dreptului de proprietate („Produs intelectual"), de care dispune P2PMoney şi emitenţii licenţelor, inclusiv şi alţi Membri P2PMoney. Exceptând acele Produse intelectuale, care se consideră tezaur public (public domain) sau pentru care ai obţinut autorizare scrisă, nu poţi copia, modifica, publica, intermedia, comercializa, prezenta, vizualiza sau vinde aceste Produse intelectuale; faptul, că prin intermediul Serviciilor ajung la tine asemenea Produse intelectuale, nu îţi transmite ţie sau oricărei terţe persoane niciun fel de drept, titlu de drept sau cointeresare în privinţa sau asupra Produsului intelectual menţionat, înţelegându-se aici fără limitări dreptul legat de oricare produs intelectual, care se leagă de oricare Conţinut (determinat în cele ce urmează) sau material.

 

6. CONŢINUTUL ÎNCĂRCAT PENTRU SERVICII. Iei la cunoştinţă şi accepţi, că P2PMoney eventual (dar nu obligatoriu) verifică anunţurile de mică publicitate grupate, conţinuturile, comunicările, informaţiile, Produsele intelectuale, materialele, mesajele, fotografiile, videourile, adresele URL, fişele de date şi altele asemănătoare (sub nume colectiv „Conţinutul") încărcate pe Servicii şi publicate sau reprezentate pe acestea (în continuare „încărcate"), şi poate şterge sau refuza orice Conţinut de acest fel, înţelegându-se aici fără limitări acele Conţinuturi, care în baza aprecierii făcute de către P2PMoney nu corespund acestei Convenţii, sau care sunt jignitoare, nu se potrivesc aici, sunt ilegale, respectiv care aduc atingere drepturilor altor Membri sau ale terţelor persoane, eventual care le pot cauza prejudicii, sau care le pot ameninţa siguranţa. Exclusiv tu eşti responsabil pentru Conţinutul încărcat pe Serviciu şi pentru cel trimis celorlalţi Membri sau terţei persoane. Prin faptul, că încarci Conţinut pe oricare parte a Serviciilor, în mod automat autorizezi, accepţi şi garantezi, că ai dreptul de a asigura în favoarea P2PMoney licenţă valabilă în toată lumea, irevocabilă, eternă, neexclusivă, fără participare şi plătită integral, care oferă posibilitate societăţii P2PMoney să reproducă, să difuzeze, să prezinte public, să redea (inclusiv difuzare digitală de sunet) Conţinutul şi altă utilizare a acestuia, precum şi realizarea de lucrări derivate din asemenea Conţinuturi, includerea lor în alte lucrări, şi emiterea de sublicenţe pentru cele menţionalte mai sus. În continuare declari şi te angajezi, că ai dreptul la încărcarea Conţinutului, de asemenea că nu încarci Conţinut ilegal sau interzis, şi nu îţi însuşeşti, respectiv nu aduci atingere în alt mod drepturilor oricărei terţe persoane (înţelegându-se aici fără limitări şi toate drepturile de proprietate intelectuală). Următoarea listă incompletă enumeră Conţinuturile ilegale sau interzise („Conţinut interzis") în Spaţiile web. P2PMoney îşi rezervă dreptul (dar nu este obligată), de a investiga pe oricine care încalcă această măsură, şi de a face paşii juridici corespunzători după propria sa judecată, înţelegându-se aici fără limitări îndepărtarea din Serviciu a Conţinutului menţionat şi suspendarea Calităţii de membru a celor care încalcă măsura.

 

Conţinut interzis este printre altele acel Conţinut, care:

 

(a) în mod clar este jignitor cu privire la comunitatea online, de exemplu este asemenea conţinut, care susţine rasismul, fanatismul, care aţâţă la ură sau îndeamnă la orice fel de cauzare de prejudicii fizice în dauna oricărui grup sau individ;
(b) molestează altă persoană sau susţine molestarea acesteia;
(c) implică transmiterea de „junk mail", „scrisori în lanţ" sau a unei cantităţi mari de scrisori nesolicitate sau „spam";
(d) în mod conştient răspândeşte informaţii false, derutante sau asemenea informaţii, care susţin comportamente sau activităţi ilegale, considerate a fi abuzuri, ameninţătoare, obscene, calomnioase sau injurioase;
(e) copierea (fie ca s-a menţionat pe aceasta, fie că nu) ilegală şi/sau neautorizată ("pirat") a lucrării altora, aflate sub protecţia drepturilor de autor, ca de exemplu, dar nu exclusiv transmiterea de programe de calculator copiate sau a link-ului care conduce la acestea, transmiterea variantei copiate a informaţiei referitoare la eludarea mecanismelor de protecţie împotriva copierii, a muzicii, videourilor sau a altui Conţinut, sau a link-urilor care conduc la variantele piratate ale fişierelor cu muzică şi video, sau la alte fişiere care conţin Conţinut copiat;
(f) site-uri care pot fi accesate limitat doar cu parolă, sau conţin site-uri sau imagini ascunse (care nu pot fi accesate prin link-uri de pe alte site-uri accesibile);
(g) conţine material pornografic sau material sexual explicit, indiferent de forma acestuia;
(h) conţine asemenea material, care exploatează sexual sau violent pe cei care nu au împlinit 18 ani, sau care publică date personale despre orice persoane care nu au împlinit 18 ani;
(i) oferă informaţii legate de utilizarea activităţilor ilegale, înţelegându-se aici dar nu aparţinând aici exclusiv fabricarea şi cumpărarea armelor ilegale, încălcarea drepturilor personale ale oricui, respectiv transmiterea şi înfiinţarea de viruşi informatici;
(j) în scop comercial sau ilegal publică parola sau alte date personale ale altor utilizatori; şi fără aprobarea noastră prealabilă scrisă începe activitate comercială şi/sau valorificare comercială, înţelegându-se aici dar nu exclusiv concursurile, jocurile cu extrageri, schimburi de marfă, publicitate şi sisteme cu caracter piramidal;
(k) conţine, favorizează, sau în mod primordial sunt folosite în tranzacţii de următoarele tipuri: mărfuri falsificate, produse care cad sub embargoul american, medicamente şi accesorii ilegale, produse furate şi produse care pot fi utilizate pentru furturi, comerţ neautorizat cu hârtii de valoare şi obligaţiuni, accesorii ale jocurilor de noroc, obiecte netransmisibile sau servicii profesionale legate de autorizaţie acordată de către stat; sau
(l) încalcă în alt mod prezentul Contract şi impun obligaţii societăţii P2PMoney.

 

Serviciile pot fi utilizate cu respectarea tuturor legilor şi normelor juridice aflate în vigoare. Nu poţi automatiza utilizarea Serviciilor, de exemplu cu ajutorul scripturilor, roboţilor şi a altor instrumente asemănătoare, pentru transmiterea de mesaje. Deşi P2PMoney nu poate verifica comportamentul Membrilor în afara Serviciilor, se consideră încălcare a regulilor  obţinerea de date prin Servicii pentru a fi folosite în molestarea, defăimarea sau prejudicierea altor persoane, respectiv pentru intrarea în contact fără autorizaţie prealabilă cu alţi Membri, pentru reclamă sau vânzare pentru. În scopul protejării Membrilor noştri de asemenea reclame şi adrese P2PMoney îşi rezervă dreptul de a limita numărul e-mailurilor care pot fi trimise în interval de douăzecişipatru (24) de ore şi a altor posibilităţi de comunicare (inclusiv partajarea Conţinutului) la o valoare stabilită de către P2PMoney conform propriei sale judecăţi.

 

7. FIŞA TA DE DATE CARE CONFIRMĂ CALITATEA DE MEMBRU. Tu răspunzi pentru autenticitatea conţinuturilor de pe Fişa ta de date care confirmă calitatea de membru şi pentru cele folosite pe rândul obiectelor de licitaţie, nu poţi încărca date (false) potrivite pentru a induce în eroare.

 

8.  DREPTURI DE AUTOR. Este interzisă încărcarea, comercializarea sau reproducerea  în orice fel a materialului, mărcii aflate sub protecţia oricărui drept de autor sau a altei informaţii protejate fără a avea în prealabil acordul scris al proprietarului. Fără limitarea celor de mai sus, dacă crezi, că lucrarea ta a fost copiată şi încărcată pe Servicii într-un mod care lezează drepturile tale de autor, atunci trimite următoarele date colaboratorului nostru care se ocupă de drepturile de autor: semnătura electronică sau fizică a persoanei împuternicite de către titularul dreptului de autor pentru a lua măsuri; descrierea lucrării aflată sub protecţia dreptului de autor, şi care conform afirmaţiei tale a fost atinsă de lezarea dreptului de autor; descrierea acelui fapt, că pe Spaţiile web unde se află materialul care se presupune că lezează drepturile de autor; adresa ta, numărul tău de telefon şi adresa ta de e-mail; declaraţie scrisă, în care declari de bună-credinţă, că utilizarea dezbătută nu a fost autorizată de către titularul dreptului de autor, agentul titularului sau de către lege; o declaraţie, în care sub sancţiunea mărturiei false declari, că  datele de mai sus corespund realităţii, şi că tu esti titularul dreptului de autor, respectiv că procedezi având împuternicirea titularului dreptului de autor.

 

 9. CONŢINUTUL TERŢEI PĂRŢI. Se poate întâmpla, ca prin intermediul Serviciilor să ai acces la conţinut care provine de la ceilalţi Membri, de la emitentul anunţului şi de la terţă parte. Deoarece noi nu verificăm asemenea conţinuturi, (a) iei la cunoştinţă, că nu suntem răspunzători pentru asemenea Conţinuturi, şi (b) nu garantăm exactitatea, aplicabilitatea sau calitatea informaţiilor care pot fi accesate prin intermediul acestor Conţinuturi, în plus nu ne asumăm responsabilitatea pentru  Conţinuturile involuntare, reprobabile, inexacte, derutante sau ilegale puse la dispoziţie de către ceilalţi Membri, emitentul anunţului şi de către altă terţă persoană.

 

10. EXONERARE. Până în măsura permisă de către legile de referinţă în acest caz exonerezi societatea P2PMoney de sub toată răspunderea legată de cele ce urmează: (a) Conţinutul incorect sau inexact încărcat pe Servicii independent de faptul, că incorectitudinea sau inexactitatea a fost cauzată de către vreun utilizator al Serviciilor, de un Membru sau mijloacele sau programarea care sunt utilizate sau care însoţesc Serviciile; (b) comportamentul offline sau online al oricărui utilizator sau Membru al Serviciului; (c) problemele sau defecţiunile tehnice ale reţelei de telefonie sau a liniilor de telefonie, a sistemelor computerizate de internet, a serverelor sau a furnizorilor de servicii, a mijloacelor informatice sau a softurilor, defecţiunile date de problemele tehnice legate de internet apărute în oricare spaţiu web al Playerelor de conţinut sau gestionarea de e-mail sau defecţiunile date de aglomerarea traficului, combinaţia celor enumerate aici, inclusiv prejudiciile produse în calculatorul utilizatorului şi/sau al Membrului sau al oricărei alte persoane, care prejudicii au fost rezultatul participării în materiale legate de Serviciu sau descărcarea acestora; (d) orice fel de pierdere sau prejudiciu cauzat de către Conţinutul încărcat pe Servicii, respectiv Conţinutul trimis de către Membri sau Membrilor, respectiv de către comunicarea online sau offline dintre utilizatorii Spaţiilor web şi/sau Membrii acestora; şi (e ) orice fel de defecţiune, omisiune, întrerupere, ştergere, defectare, întârziere în funcţionare sau în transfer, defectarea canalului de comunicare, precum şi furtul, pierderea de date sau accesul neautorizat intervenit în decursul comunicării dintre utilizatorii sau Membrii Spaţiilor web.

 

11. DISPOZIŢIILE SUA REFERITOR LA REGLEMENTAREA EXPORTULUI. Dispoziţiile Statelor Unite ale Americii referitoare la reglementarea exportului în continuare se referă la orice soft („Softul") asigurat de către P2PMoney prin intermediul Serviciilor. Este interzisă descărcarea Softului de pe Servicii, sau exportarea sau reexportarea acestuia în orice fel (i) în următoarele ţări, în favoarea rezidenţilor sau cetăţenilor acestor ţări: Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria, Sudan şi orice altă ţară, care se află sub embargoul comercial al Statelor Unite ale Americii; sau (ii) unor asemenea persoane, care pe lista U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals figurează în U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders. Prin descărcarea sau prin utilizarea Softului te angajezi şi garantezi, că nu stai în aceste ţări, nu aparţii de competenţa acestor ţări, nu esti cetăţean sau rezident al acestor ţări, şi că nu figurezi pe niciun fel de listă asemănătoare.

 

12. DREPTUL APLICABIL ŞI ARBITRAJUL. La această Convenţie se referă legile statului Nevada, dar nu pun în vigoare principii conflictuale, care ar asigura aplicarea legilor în alte jurisdicţii. Convii cu societatea P2PMoney, că în cazul procedurii judecătoreşti vă supuneţi sentinţei tribunalului federal cu sediul în Northern District of Nevada (SUA). Această procedură trebuie derulată printr-o asemenea parte („Prestator-ADR") prestatoare de soluţionare alternativă a litigiilor (ADR), care derulează procedurile în modalitatea arătată în prezentul capitol şi cu respectarea regulilor care îi obligă pe Prestatorii-ADR, exceptând cazul în care aceste reguli sunt în contradicţie cu Convenţia. Prestatorul-ADR este recomandat de partea care solicită procedura, iar cealaltă parte, fără a avea un motiv temeinic, nu poate refuza Prestatorul-ADR recomandat. La Prestatorul-ADR şi la părţi se referă următoarele reguli: a) soluţionarea procedurii se realizează prin telefon, prin internet şi/sau exclusiv în scris - modalitatea de soluţionare dorită o va alege iniţiatorul procedurii; b) întreaga procedură trebuie să se desfăşoare în limba engleză, sau în orice altă limbă, la care părţile convin în mod reciproc; c) în decursul procedurii nu poate avea loc apariţia personală a părţilor sau a martorilor, exceptând cazul în care părţile convin în mod reciproc la aceasta; şi d) cererea de despăgubire stabilită de către organizator poate fi înaintată la oricare judecătorie care dispune de competenţa corespunzătoare. Fiecare parte îşi suportă propriile cheltuieli (inclusiv indemnizaţiile avocaţilor) şi cheltuielile ivite din cauza procedurii, iar indemnizaţia ce-i revine Prestatorului-ADR trebuie împărţită în mod egal între părţi. În pofida celor enumerate mai devreme societatea P2PMoney în apărarea proprietăţii sale intelectuale poate înainta oricărei judecătorii care dispune de competenţa corespunzătoare cerere pentru intervenţie judecătorească de urgenţă sau pentru reparaţie echitabilă. Este important, că legile valabile în locul tău de şedere pot diferi de legile din Nevada. Întotdeauna se vor respecta acele legi, dispoziţii, ordine şi reguli internaţionale şi locale, care pot fi aplicabile pentru utilizarea Serviciilor.

 

13. COMUNICARE ELECTRONICĂ. Comunicarea dintre tine şi P2PMoney are loc pe cale electronică, fie prin utilizarea Spaţiilor web, fie prin e-mail, fie în aşa fel, că P2PMoney încarcă înştiinţări pe Servicii sau te contactează prin e-mail. În cazul administrării legate de contract (a) eşti de acord cu faptul, că societatea P2PMoney comunică cu tine în formă electronică; şi (b) iei la cunoştinţă, că toate condiţiile de utilizare, convenţiile, înştiinţările, informaţiile şi alte comunicări transmise către tine pe cale electronică de către P2PMoney corespund tuturor acelor cerinţe juridice, ca şi forma scrisă a celor menţionate. Cele enumerate anterior nu influenţează drepturile tale, care nu pot fi înstrăinate. Renunţarea la înştiinţare nu este posibilă dat fiind caracterul serviciului. În cazul în care nu doreşti să primeşti e-mail de la noi, semnalează acest fapt la adresa management@p2pmoney.eu şi îţi vom şterge căsuţa.

 

14. DESPĂGUBIREA. Iei la cunoştinţă, că despăgubeşti şi consideri liberă de răspundere societatea P2PMoney, filialele, societăţile afiliate, funcţionarii, alţi parteneri şi salariaţi ai acesteia în cazul tuturor acelor pierderi, sarcini, creanţe (inclusiv indemnizaţiile avocaţilor în cuantum raţional), care s-u produs prin faptul, că ai utilizat Serviciile într-un mod diferit de cel din Convenţie, şi din această cauză a terţă parte a ridicat pretenţii faţă de societatea P2PMoney, şi/sau provin din încălcarea Convenţiei, şi/sau în toate acele cazuri, când ai încălcat garanţiile şi angajamentele enumerate în cele de mai sus.

 

15. ALTELE. Această Convenţie formează înţelegerea completă dintre tine şi societatea P2PMoney referitoare la utilizarea Serviciilor. Dacă oricare din dispoziţiile Convenţiei se califică drept nulă, celelalte părţi ale Convenţiei independent de aceasta rămân în vigoare. Independent de cele descrise aici Convenţia nu are beneficiar terţă persoană, şi niciun fel de terţă persoană (înţelegându-se aici şi ceilalţi Membri) nu dispune de drept de executare a oricărui punct al Convenţiei. Dacă oricare dispoziţie a Convenţiei se califică drept nulă sau neexecutabilă, atunci dispoziţia dată a modificăm în modul cel mai potrivit legilor locale, în timp ce celelalte dispoziţii ale Convenţiei rămân neschimbat în vigoare. Dacă P2PMoney nu exercită sau nu execută oricare drept sau dispoziţia ????a sa plasată în Convenţie, acest fapt nu se va considera renunţare la asemenea drepturi sau dispoziţii. Titlurile capitolelor Convenţiei servesc doar lizibilităţii, nu au consecinţe juridice şi contractuale. Dacă ai întrebări legate de Convenţie, contactează-ne.

 

16. DREPTURI DE AUTOR/DATE ALE MĂRCILOR. Copyright © 2010 P2PMoney EUROPE Inc. Toate drepturile rezervate. Mărcile, simbolurile şi însemnele serviciilor („Însemne") care apar în Servicii sunt proprietatea noastră personală sau proprietatea terţelor părţi. Utilizarea acestor Însemne fără autorizarea noastră prealabilă dată în scris sau fără autorizarea prealabilă a terţei părţi date este interzisă.Prin utilizarea comunităţii P2PMoney („Comunitatea”), care este exploatată de către  P2PMoney Europe Inc. 8852 S. Maryland Pkwy #150 Las Vegas, NV 89123 USA („P2PMoney” sau „noi”) pe pagina noastră de web, şi a cărei adresă actuală este  www.p2pmoney.eu („Pagina Web”), accepţi condiţiile de furnizare (aceasta este  „Convenţia”), indiferent dacă te-ai înregistrat ca şi membru al comunităţii P2PMoney  („Membru”). Sub denumirea de servicii P2PMoney ( „Serviciile”) se va subânţelege Comunitatea şi Pagina Web.
 
În cazul în care vrei să devii Membru, pentru a folosii Serviciile, te rog să citeşti această Convenţie, după care să urmăreşti paşii pentru înregistrare. Convenţia actuală stabileşte condiţiile prescrise de lege pentru comunitate, iar P2PMoney le poate modifica periodic. P2Pmoney, pe pagina de web, pune la dispoziţie Convenţia modificată, iar utilizarea neântreruptă a Serviciilor va însemna acceptarea variantei modificate.
 
Pe lângă aceasta, în cazul utilizării anumitor funcţionalităţi şi funcţii ale Serviciilor, te vor privii şi alte directive, condiţii sau reguli (Alte condiţii) care reglementează funcţionalitatea sau funcţia respectivă; periodic, acestea vom pune la dispoziţie pe pagina web. Restul condiţiilor P2PMoney şi directivele privind protecţia datelor a P2PMoney fac parte din Convenţie.
 
În cazul în care oricare partener al nostru asigură astfel de funcţionalităţi şi funcţii (ca de ex., dar nu exclusiv mediaplayer, pentru conţinutul asigurat de către emitentul de licenţă), astfel de condiţii care reglementează folosirea acestor funcţionalităţi şi funcţii nu se regăsesc în Convenţie, dar folosirea lor sunt reglementate de aceste condiţii, şi accepţi ca utilizarea acestor funcţionalităţi şi funcţii este posibil numai după acceptarea altor condiţii.
 
1.APTITUDINE. DE ACESTE SERVICII SE POT FOLOSII EXCLUSUV NUMAI ACELE PERSOANE CARE AU ÎMPLINIT 18 ANI. PRIN ACCESAREA ŞI FOLOSIREA SERVICIILOR CONFIRMI FAPTUL CĂ AI ÎMPLINIT 18 ANI. Prin folosirea Serviciilor recunoşti şi te angajezi că ai dreptul, sferă de acţiune şi capacitate pentru asumarea Convenţiei, respectiv, să corespunzi condiţiilor de utilizare al Convenţiei. Dacă numai accesezi pagini web de pe internet, şi încă nu te-ai înregistrat pentru ca să devii Membru, şi în acet caz folosirea Paginilor web este reglementat de Convenţie. În cazul în care nu accepţi condiţiile din Convenţie, nu poţi folosii Serviciile.
 
2. CĂSUŢA DE UTILIZARE A MEMBRULUI. Atunci când te înregistrez ca şi Membru, şi creezi o căsuţă de utilizator P2PMoney, („căsuţă de utilizator”), trebuie să-ţi stabileştii un nume utilizator şi parolă aferent căsuţei tale de utilizator. Tu răspunzi în exclusivitate pentru menţinerea confidenţialităţii parolei tale. Accepţi, că nici într-un caz nu foloseşti Căsuţa de utilizator, fişa de date, numele de utilizator sau parola unui alt Membru. Accepţi, că imedeat înştiinţezi pe toată lumea, în cazul în care s-ar ivi folosirea neautorizată a căsuţei tale de utilizator sau a fişei de date sau parolei tale. Tu răspunzi în exclusivitate  pentru folosirea, accesarea căsuţei tale de utilizator şi fişei de date.
 
3. VALABILITATE. Convenţia rămâne în vigoare şi va fi valabil până când beneficiezi de Servicii şi/sau eşti Membru. Calitate de membru oricând din orice cauză poţi întrerupe urmărind indicaţiile existente pe pagina „Ajutor”. Calitatea de membru se va întrerupe şi în cazul în care, P2PMoney îţi va trimite în formă scrisă sau în email înştiinţarea despre întrerupere. P2PMoney poate întrerupe accesul tău la paginile web. P2PMoney din orice motiv, poate suspenda calitatea ta de membru; această suspendare intră în vigoare când P2PMoney îţi va trimite emailul cu înştiinţare pe adresa de email pe care ai indicat- o când ai devenit membru sau pe parcurs. În cazul în care P2PMoney suspendă calitatea ta de membru al Comunităţii din cauza nerespectării Convenţiei , pierzi şi restituirea sumelor neutilizate. Punctele de mai jos din Convenţie rămân în vigoare şi după încetarea Convenţi: capitolele 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, şi 20.
 
4. UTILIZARE DE CĂTRE MEMBRII. Serviciile s-au elaborat pentru activităţile personale şi comerciale ale Membrilor. Aici sunt incluse şi publicaţiile unor pagini de web indiferent dacă sunt concurenţa ori nu a P2Pmoney. Pot devenii Membrii P2PMoney şi pot folosii Serviciile P2PMoney  organizaţii, firme şi/sau întreprinderi. Utilizarea ilegală şi/sau neautorizată a serviciilor, inclusiv prezentarea în alte părţi a linkurilor paginilor web şi prezentarea în căsuţa Pagini de web, atrage după sine investigaţii, şi în unele cazuri efectuarea demersurilor juridice corespunzătoare. Totodată nu poţi înregistra mai mult decât o căsuţă de utilizator, nu poţi înregistra căsuţe de utilizator în locul altora,- numai în cazul în care deţii contract legal pentru înfiinţarea Punctului de Înregistrare. Totodată fără Convenţia noastră nu poţi utiliza sau de a încerca utiliza căsuţele de utilizator a altor persoane, şi cu ajutorul serviciilor noastre nu poţi să creezi căsuţe de utilizator pentru persoane inexistente.
 
5. PROPRIETĂŢILE SERVICIULUI. P2PMoney dispune de toate proprietăţile Serviciilor şi rezervă toate drepturile. Serviciile conţin materiale protejate de drepturi de autor,  mărci înregistrate şi alte date legate de dreptul de proprietate („Creaţie intelectuală”), de care P2PMoney şi cei care eliberează licenţa dispun, inclusiv alţi Membrii P2PMoney. Înafara Creaţiilor intelectuale care sunt bunuri publice (public domain) sau pentru care ai primit Convenţie scrisă, nu poţi copia, modifica, nu poţi publica, nu poţi intermedia, comercializa, nu poţi reprezenta, sau nu poţi vinde aceste Creaţii intelectuale; faptul că prin Serviciile oferite ajung la tine aceste Creaţii intelectuale, nu conferă pentru tine sau pentru o terţă persoană nici un drept, titlu de drept sau interese asupra Creaţiilor intelectuale, inclusiv drepturi legate de creaţii intelectuale fără limită, care se leagă la oricare Conţinut sau material determinate mai jos.
 
6. CONŢINUTUL ÎNCĂRCAT PE SERVICII. Accepţi şi eşti de acord  ca P2PMoney eventual (nu este obligatoriu) va studia publicităţile, cuprinsurile, comunicaţiile, informaţiile, creaţiile intelectuale, materilalele, mesajele, pozele, filmele video, adrese URL, fişe de date în grup şi asemănătoare (denumite Conţinut) încărcate şi publicate pe Servicii (denumit încărcat), şi poate şterge sau respinge orice astfel de Conţinuturi, inclusiv fără restricţii acele Cuprinsuri, care conform aprecierii P2PMoney nu corespund acestei Convenţii, sau care sunt insultatori, necorespunzători, ilegali, sau care încalcă drepturile altor Membrii sau drepturile terţilor, eventual provoacă daune acestora, sau pun în pericol securitatea lor. Eşti direct răspunzător pentru Conţinutul încărcat pe Servicii şi trimis către ceilalţi Membrii sau către o terţă persoană. Prin faptul că încarci Cuprins pe orice porţiune a Serviciilor, automat autorizezi, te angajezi şi garantezi, că ai dreptul să asiguri pentru P2PMoney licenţă irevocabilă, permanentă, non exculivă, fără sarcini şi achitat integral, recunoscut pe plan mondial, care oferă posibilitatea pentru P2PMoney de a reproduce, de a difuza, de a prezenta public, de a prezenta, (inclusiv transmiterea emisiunii vocale digitate) Cuprinsul, respectiv elaborarea lucrărilor auxiliare din aceste Cuprinsuri, includerea lor în alte lucrări, şi eliberarea sublicenţelor asupra celor menţionate mai sus. Totodată declari şi te angajezi că ai dreptul să încarci Cuprinsul, respectiv nu încarci ilegal Cuprins, sau cuprins interzis, respectiv nu le înstrăinezi, şi în nici într-un mod nu încalci dreptul oricărei terţe persoane (inclusiv toate drepturile intelectuale fără restricţii). Lista necompletă de mai jos enumeră Cuprinsurile ilegale sau interzise pe Paginile Web („cuprins interzis”). P2PMoney are dreptul (dar nu este obligat) să verifice pe oricine, care încalcă această măsură, şi să facă demersurile juridice necesare, inclusiv eliminarea Cuprinsului din cadrul Serviciului şi suspendarea acelor Membrii care încalcă măsurile.
 
Este Cuprins interzis acel cuprins care:
 

(a) este clar insultător asupra comunităţii on-line, de exemplu un cuprins care sprijină rasismul, fanatismul, îndeamnă la ură sau îndeamnă la provocare de daune fizice în defavoarea oricărei grup sau individ;

(b) molesta o altă persoană sau sprijină vexarea;

(c) favorizează transmiterea „spam”-lor;

(d) difuzează intenţionat informaţii false, derutante, sau informaţii care sunt contra legii, sprijină comportament abuziv, ameninţător, obscen, calomnios sau jignitor;

(e) copierea ilegală şi/sau neautorizată a lucrărilor protejate de dreptul de autor a altor persoane (pirat) (indiferent dacă acest lucru a fost menţionat sau nu), ca de exemplu, dar nu exclusiv, transferarea programelor PC copiate sau transferarea linkurilor acestor programe, transmiterea informaţiilor cu privire la deblocarea mecanismelor de necopiere, transmiterea muzicilor, filmelor de video copiate, sau transmiterea linkurilor care arată calea către aceste fileuri de muzică şi de video piraţi;

(f) conţine pagini web care se pot accesa numai prin parole, sau pagini web şi poze ascunse (care nu se pot accesa de pe alte pagini de web cu ajutorul linkurilor);

(g) conţine materiale pornografice, indiferent de forma acestuia;

(h) conţine materiale care exploatează sexual şi cu forţă persoanele sub 18 ani, sau difuzează date personale despre oricare persoană  sub 18 ani;

(i) dă informaţii asupra modului de utilizare a activităţilor ilegale, inclusiv elaborarea şi cumpărarea armelor ilegale, stirbeşte drepturile personale a oricărui individ, respectiv transmiterea şi înfiinţarea virusurilor de calculator;

(j) difuzează cu scop comercial sau ilegal parolele şi alte date personale ale altor utilizatori; şi se apucă de activităţi comerciale şi/sau valorificare fără aprobarea noastră în scris prealabilă, inclusiv, dar nu numai, concursurile, jocurile prin tragere la sorţi, schimburi de marfă, anunţuri şi sisteme de tip piramidă;

(k) conţine, ajută în următoarele, sau sunt utilizate primordial în următoarele tipuri de operaţiuni: mărfuri falsificate, produse care sunt sub embargou american, medicamente şi ustensile ilegale, produse furate şi produse folosite la furturi, comerţ fără autorizaţie cu acţiuni şi obligaţiuni, accesorii pentru jocuri de noroc, servicii de specialitate care necesită autorizaţia statului sau obiecte netransmisibile; sau

(l) altfel încalcă Contractul actual şi face obligaţii pentru P2PMoney.
 
Se poate recurge la Servicii respectând toate legile şi normele de drept în vigoare. Nu poţi trimite scrisori în lanţ numai cu ajutorul meniului Promoţional – nu poţi trimite spamuri unui alt Membru sau altei persoane. Nu poţi automatiza utilizarea Serviciilor, de exemplu cu ajutorul skripturilor, roboţilor şi cu asemănători,  pentru trimiterea mesajelor. Deşi P2PMoney nu poate controla comportamentul Membrilor numai în cadrul Serviciilor, dar se consideră încălcarea regulilor procurarea informaţiilor cu ajutorul Serviciilor, iar cu ajutorul acestor informaţii să se insulte, să se înjurie, sau să prejudicieze alte persoane, respectiv luarea legăturilor fără aprobare cu alţi Membrii, sau folosirea acestor informaţii pentru reclame personale sau pentru comerţ. Cu scopul de a proteja de la astfel de publicaţii pe Membrii săi, P2PMoney are dreptul, să limiteze în cursul unei zile (24 de ore) numărul e-mailurilor şi a altor posibilităţi de comunicare  (ne referim la partajarea Cuprinsului), la un număr stabilit după judecata sa.
 
7. FIŞA DE DATE A MEMBRULUI. Răspunzi pentru fişa ta de date şi pentru autenticitatea conţinuturilor folosite în cazul obiectelor de licitaţie, nu poţi încărca date false.
 
8.  DREPT DE AUTOR. Este interzisă încărcarea, comercializarea sau reproducerea oricărui material PROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR, oricărei mărci înregistrate, sau altei informaţii secrete fără aprobarea prealabilă în scris a proprietarului. Fără restricţionarea celor de mai sus, dacă crezi că munca ta a fost copiată şi încărcată pe Servicii încălcând astfel drepturile tale de autor, trimite următoarele date la colegul nostru cine se ocupă cu drepturi de autor: semnătura electronică sau fizică al persoanei împuternicite de a lua măsuri, de către proprietarul dreptului de autor; descrierea materialului protejat de drepturi de autor; descrierea acelui loc pe pagina web unde se regăseşte materialul cu care se presupune că s-au încălcat drepturile de autor; adresa ta, numărul tău de telefon şi adresa ta de e-mail; declaraţie în scris, în care declari cu bună credinţă, că folosirea controversată nu era aprobată de către proprietarul dreptului de autor, de către agentul proprietarului sau de către lege; o declaraţie, în care, cunoscând prevederile legii asupra sancţionării  mărturiei mincinoase, declari că datele de mai sus corespund adevărului, respectiv că tu eşti proprietarul dreptului de autor, respectiv eşti mandatarul proprietarului dreptului de autor.
 
9. DEZBATEREA MEMBRILOR. Comunicarea cu restul Membrilor, în legătură cu Serviciile sau cu persoanele care fac publicitate, inclusiv plata şi transportul fără restricţii a serviciilor şi mărfurilor, şi oricare altă condiţie, garanţie sau reprezentare  ce are legătură cu astfel de activitate, are loc exclusiv între tine şi celelalte persoane care fac publicitate. Ai luat la cunoştinţă, că P2PMoney nu este răspunzător de nici un fel de pagubă sau daună care putea rezulta din astfel de activitate, respectiv pentru modul, în care restul Membrilor utilizează sau publică datele personale. În cazul în care s-ar ivi discuţii între tine şi între oricare terţă persoană (inclusiv oricare Membru fără restricţii), P2PMoney nu-I obligat să intervină; dar fără nici o obligaţie avem dreptul de a verifica discuţiile ce se ivesc între tine şi între restul Membrilor.
 
 10. CUPRINSUL TERŢEI PERSOANE. Se poate întâmpla, ca prin intermediul Serviciului ai avea acces la cuprinsul provenit de la ceilalţi Membrii, persoane care fac publicitate şi de la terţe persoane. Pentru că astfel de cuprinsuri  nu verificăm, (a) ai luat la cunoştinţă că nu suntem răspunzători pentru astfel de Cuprinsuri, şi (b) nu garantăm exactitatea, oportunitatea sau calitatea informaţiilor accesabile cu ajutorul acestor Cuprinsuri, iar pe lângă acestea nu asumăm răspundere pentru Conţinuturile involuntare, cu obiecţiuni, neprecise, derutante sau nelegale, pe care restul Membrilor, persoanele care fac publicitate şi alte terţe persoane au făcut accesibile.
 
11. SCUTIRE. Conform legilor în vigoare, scuteşti de sub orice răspundere pe P2Pmoney în legătură cu cele de mai jos: (a) Încărcarea pe Servicii a Cuprinsului necorespunzător sau nepunctual, indiferent dacă această necorespundere sau nepunctualitate este cauzată de către un utilizator, Membru al Serciciilor, sau este cauzată de mijloacele utilizate la Servicii, eventual din cauza programării; (b) comportamentul offline sau online al oricărui utilizator sau Membru al Serviciului; (c) problemele sau defecţiunile tehnice ale reţelelor sau liniilor telefonice, ale sistemelor PC de internet, a serverelor sau furnizorilor, a mijloacelor de tehnică de calcul sau a softverelor, defecţiunile tehnice ivite pe oricare pagină de web legat de gestionarea e-mail-lor sau de browsere, respectiv cele rezultate din supraîncărcarea reţelei de internet, combinaţiile celor enumerate mai sus, inclusiv defecţiunile apărute în calculatorul utilizatorului şi/sau Membrului sau a unei terţe persoane, defecţiuni cauzate de participarea în materialele legate de Sreviciu sau defecţiuni cauzate datorită descărcărilor acestor materiale; (d) orice pagubă sau prejudiciu ocazionate de încărcări de Cuprins pe Servicii, respectiv de Cuprinsul trimis de către Membrii sau pentru Membrii, respectiv de comunicaţiile online sau offline dintre utilizatorii şi/sau Membrii paginilor web; şi (e ) orice defecţiune , omisiune, întrerupere, deconectare, ştergere, deteriorare, întîrziere în transfer sau funcţionare, defecţiunea canalului de comunicare, respectiv furturi, pierderi de date sau acces neautorizat survenite în timpul comunicărilor utilizatorilor sau Membrilor paginilor web.
 
12. DECLARAŢIE DE RENUNŢARE. ASIGURAREA SERVICIILOR  SE EFECTUEAZĂ „AŞA CUM SUNT“ ŞI AŞA CUM POT FI ACCESATE RESPECTÂND PREVEDERILE LEGALE APLICABILE, P2PMoney REFUZĂ ÎN MOD TACIT TOATE CONDIŢIILE ŞI GARANŢIILE DIRECTE SAU INDIRECTE, CARE CUPRIND, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA URMĂTOARELE:CONDIŢII ŞI GARANŢII LEGATE DE POSIBILITATEA DE VALORIFICARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, UZUFRUCT NETULBURAT, PUNCTUALITATE, APLICABILITATEA LEGII. P2PMoney NU GARANTEAZĂ ŞI NU PROMITE URMĂTOARELE: (A) ORICE REZULTAT CONCRET OBŢINUT ÎN URMA UTILIZĂRII SERVICIILOR; (B) CA SERVICIILE SĂ CORESPUNDĂ EXIGENŢELOR TALE; (C) POSIBILITATEA DE ACCESARE NEÂNTRERUPTĂ, SIGURĂ ŞI  FĂRĂ ERORI A SERVICIILOR; SAU (D) REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA UTILIZĂRII SERVICIILOR VOR FI SIGURE ŞI PUNCTUALE. P2PMoney NU ESTE OBLIGAT SĂ VERIFICE ACTIVITĂŢILE EFECTUATE PRIN SERVICII.
 
UNELE AUTORITĂŢI JURIDICE NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR INDIRECTE SAU LIMITAREA DURATEI ACESTORA, ASTFEL SE POATE ÎNTÂMPLA CA RESTRICŢIILE DE MAI SUS NU SE APLICĂ PENTRU TINE.
 
13. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN LIMITELE LEGII APLICABILE. P2PMoney NU VA RĂSPUNDE PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, NEINTENŢIONATE, SPECIALE SAU PENALE CAUZATE ŢIE SAU PENTRU TERŢE PERSOANE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI), CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SERVICIILOR, NICI ÎN CAZUL ÎN CARE SOCIETATEA P2PMoney A FOST ANUNŢATĂ  ÎN PREALABIL DESPRE RISCUL UNOR ASEMENEA PAGUBE. INDIFERENT DE CELE DESCRISE MAI SUS RĂSPUNDEREA AVUTĂ DE P2PMoney FAŢĂ DE TINE, INDIFERENT DE MOTIVE ŞI DE CELE ÎNTÂMPLATE,  SE LIMITEAZĂ LA ACELA CARE ARE VALOARE MAI MARE DINTRE URMĂTOARELE: (1)ORICE SUMĂ ACHITATĂ DE TINE PENTRU SERVICII CĂTRE P2PMoney; ŞI (2) CINCIZECI DOLARI SUA (50 US$).
 
UNELE AUTORITĂŢI JURIDICE NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR INDIRECTE SAU LIMITAREA DURATEI ACESTORA, ASTFEL SE POATE ÎNTÂMPLA CA RESTRICŢIILE DE MAI SUS NU SE APLICĂ PENTRU TINE.
 
14. PREVEDERILE PRIVIND EXPORTUL DIN SUA. Prevederile privind exportul din SUA sunt aplicabile pentru software-ul asigurat de P2PMoney prin intermediul Serviciilor ( „Softvare”). Este interzisă descărcarea Software-lui de pe Servicii, ori exportul/reexportul acestuia în orice mod (i) în următoarele ţări, pentru cetăţenii sau locuitorii acestora: Cuba, Irak, Líbia, Coreea de Nord, Iran, Síria, Sudan şi toate statele care se află sub embargoul comercial al SUA; sau (ii) pentru acele persoane care figurează pe lista „U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals“ la   „U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders“. Odată cu descărcarea Software-lui te obligi şi garantezi că nu te afli în aceste state, nu eşti cetăţeanul sau locuitorul acestor ţări, nu te afli sub competenţa acestor state, şi că nu figurezi pe asemenea liste.
 
16. DREPTUL APLICABIL ŞI ARBITRAJUL. Acestui Convenţie sunt aplicabile legile Statului Nevada, dar nu sunt în vigoare principii de coliziune, care garantează aplicabilitatea legilor în alt context. Stabileşti cu societatea P2PMoney, ca în cazul unor proceduri juridice va hotărâ instanţa judecătorească din Northern District of Nevada (USA). În caz de litigii ivite sau creanţe născute în legătură cu prezentul Convenţie (cu excepţia intervenţiei judecătoreşti de urgenţă menţionate mai jos sau o despăgubire justă), dacă suma despăgubirii nu depăşeşte cincimii de dolari SUA (5.000,00 US$), părţile pot fi reprezentate la distanţă în vederea eficientizării costurilor, despre care va decide partea care solicită despăgubiri. Astfel de proceduri pot avea loc printr-un reprezentant care oferă soluţii alternative pentru litigii (ADR) („Prestator ADR”), care va efectua procedurile în conformitate cu cele descrise în prezentul capitol şi conform regulilor referitoare la furnizorii serviciilor ADR, cu excepţia cazului în care aceste reguli contravin Convenţiei. Prestatorul serviciului ADR va fi recomandat de către partea care solicită efectuarea procedurii, iar cealaltă parte nu poate refuza fără motive temeinice Prestatorul ADR recomandat. Pentru părţi şi pentru Prestatorul ADR le sunt aplicabile următoarele reguli: a) procedura se efectuează prin telefon, internet şi/sau exclusiv în scris – modalitatea dorită va fi selectată de solicitantul procedurii; b)procedura va fi efectuată integral în limba engleză, sau într-o limbă convenită în comun de părţi ; c) în cursul procedurii părţile sau martorii nu se vor prezenta personal, cu excepţia cazului în care părţile au convenit astfel; şi d) solicitarea de despăgubiri recomandat de organizator va putea fi întrodusă la oricare instanţă judecătorească competentă. Fiecare parte suportă partea sa din cheltuieli (inclusiv onorariul avocaţilor) şi cheltuielile procedurii, tarifele Prestatorului ADR se va împărţi în mod egal între părţi. Indiferent de cele descrise mai sus, în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale al  P2Pmoney, se va putea introduce la oricare instanţă competentă cerere de intervenţie judecătorească de urgenţă sau solicitare pentru justă despăgubire. Este important faptul că legile în vigoare de la locul tău de reşedinţă pot fi diferite de cele în vigoare în Nevada.  Se vor respecta în fiecare caz legile locale şi internaţionale, reglementările şi normele care sunt aplicabile pentru utilizarea Serviciilor.
 
17. COMUNICAŢII ELECTRONICE. Comunicaţiile dintre tine şi P2PMoney se efectuează pe cale electronică, prin folosirea paginilor de web sau prin e-mail, ori prin faptul că P2PMoney va încărca înştiinţările pe Servicii ori te va contacta prin e-mail. În legătură cu demersurile necesare încheierii Contractului (a) eşti de acord ca societatea P2PMoney va utiliza calea electronică pentru comunicare ; şi (b) ai luat la cunoştinţă că toate condiţiile de utilizare, Convenţia, informările şi orice alte comunicări transmise către tine de la P2PMoney pe cale electronică, corespund cerinţelor legale. Cele menţionate mai sus nu afectează drepturile tale neînstrăinabile.
 
18. DESPĂGUBIRI. Ai luat la cunoştinţă că vei despăgubi societatea P2PMoney şi nu o vei considera răspunzător nici societatea, nici filialele sale sau societăţile afiliate, funcţionarii săi sau pe alţi parteneri pentru nici o pierdere, sarcină, creanţă (inclusiv onorariile avocaţiale rezonabile) care s-au produs din cauza utilizării necorespunzătoare, contrar Convenţie, a Serviciilor furnizate, şi o terţă persoană a solicitat despăgubiri din acest motiv de la societatea P2PMoney, şi/sau rezultă din nerespectarea Convenţiei, şi/sau în toate cazurile în care ai încălcat obligaţiile şi garanţiile asumate menţionate mai sus.
 
19. DIVERSE. Această Convenţie cuprinde acordul integral cu privire la utilizarea Serviciilor încheiat între tine şi P2PMoney. Dacă oricare parte al Convenţiei îşi va pierde valabilitatea celelalte părţi neafectate rămân valabile. Indiferent de cele descrise mai sus, Convenţia nu se reflectă asupra altui Beneficiar şi nici o terţă persoană (inclusiv celelalte Membrii) nu dispune de drept de executare asupra nici unei părţi al Convenţiei. Dacă oricare parte al Convenţiei îşi pierde valabilitatea sau nu se poate implementa, partea în cauză va fi modificată în mod corespunzător pe baza legilor locale, pe când celelalte părţi ale sale rămân în vigoare. Dacă P2PMoney nu va exercita sau nu va executa oricare dintre drepturile stabilite în Convenţie, aceasta nu se va considera o renunţare la aceste drepturi. Denumirea capitolelor Convenţiei sunt denumite astfel doar pentru a uşura citirea lor, nu au interes din punct de vedere juridic şi contractual.Dacă ai întrebări legate de Convenţie te rog să ni le adresezi.
 
20. DREPTURI DE AUTOR/MĂRCI ÎNREGISTRATE. Copyright © 2010 P2PMoney EUROPE Inc. Toate drepturile rezervate. Mărcile, simbolurile şi semnele serviciilor care apar în Servicii („Semne”) sunt în proprietatea noastră sau în posesia unor terţe persoane. Utilizarea acestor semne fără acordul nostru prealabil în scris sau fără acordul prealabil în scris al terţelor persoane este interzisă.

000000