Bejelentkezés

Jelentkezz be könnyen Facebook azonosítód használatával!

Már rendelkezem P2P Money fiókkal.


Regisztrálj! Regisztrálj!

Bejelentkezés

Bejelentkezés

bejelentkezési adatok megjegyzése

Elfelejtettem a jelszavam

Belépés
jelszó

Regisztrálj! Regisztrálj!

Aukciós játékok Játékszabályzata!

A P2P Money Europe Inc. 'Ingyenes és fizetős részvételű aukciós játékok' Hivatalos Játékszabálya.


1. A Játék szervezője


A p2pmoney.eu oldalon futó aukciós játék, vagy aukciós játék, aukció vagy játék (a továbbiak-ban:'Aukciós játék') szervezője a P2P Money Europe Inc. (Székhely:8850S Maryland Pkwy # 150. Las Vegas Nevada 89123 USA T.: 1 (702) 425-9078, management@p2pmoney.eu), a továbbiakban: 'Szervező'.


2. A Játékban résztvevő személyek


2.1 A játékban részt vehet minden európai országban, állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban:‘Játékos’), aki:

-érvényes p2pmoney tagsággal rendelkezik (Light, Medium, Full), vagy a játék időtartama alatt bármilyen típusra regisztrál,
-személyes adatlapja hiánytalanul, valós, azonosításra alkalmas adatokkal kitöltött (különösen a név, lakcím, születési idő, telefonszám mezők pontos kitöltése a fontos, ugyanis a nyeremények átadását megelőzheti a nyertes személyazonosságának vizsgálata.),
-elfogadja az oldal ‘Felhasználási Feltételeit’, és a ‘Hivatalos Játékszabályzatban’ foglaltakat.

2.2 A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során az általa megadott próbalicit(ek) és licit(ek) és adatok tekintetében kizárólag a p2pmoney.eu által használt számítógépes rendszerek nyilvántartásai az irányadóak.

A Játék időtartama

Folyamatosan, 2009.09.01-től az oldalon meghirdetett kezdő és befejező időpontokkal.

A Játék

A Szervező interneten játszható, fordított aukció elvén alapuló, úgynevezett aukciós játékokat szervez. A játék célja, hogy a feltételrendszernek megfelelően egy valaki találja el azt a számot a meghatározott intervallumban, amelyik a legkisebb. Tehát az nyeri a játékot, aki egy olyan számot jelöl meg a játék során, amelyre a játékban résztvevők közül senki nem jelölt meg és az összes közül a legkisebb. Ellenfelek száma a játékban előre meghatározott és minden játékos azonos kezdő feltételekkel indul.

A Szervező összegyűjti és megjeleníti a www.p2pmoney.eu internetes oldalán azokat a tárgyakat, termékeket, melyek felkelthetik a játékosok érdeklődését. A megjelenített tárgyaknak arra kell késztetni a játékosokat, hogy meghatározott részvételi díj fejében vegyenek részt a játékban és küzdjenek meg egymással az adott tárgy megnyeréséért. Nyilván a részvételi díj összegének elhanyagolhatónak kell lenni a tárgy tényleges értékéhez képest, hogy a játékosok kockáztassák a részvételi díjat.
Minden tárgyhoz, termékhez részletes leírás, fénykép tartozik, ezzel is elősegítve a játékosok választását a tárgyak közül. Minden egyes tárgy külön játékot jelent.

4.1 Ingyenes-, illetve promóciós játék:

A Szervező ingyenes részvételű, gyakorló játékot szervez tagjai részére, melynek célja, hogy a tagok részvételi díj befizetése nélkül, valós aukciós játék keretén belül ismerkedhessenek meg az aukciós játékok menetéről.

Az ingyenes részvételű, aukciós játékok fajtái:

Ingyen nevezhető-nyeremény nélküli, aukciós gyakorló játék:
Nevezési díj nincs, nyeremény nincs, minden nap indítjuk, kifejezetten gyakorlás céljából.
Ingyen nevezhető-licitCentért folyó, gyakorló játék:
Nevezési díj nincs, nyeremény egy előre meghatározott mennyiségű licitCENT.
Ingyen nevezhető-nyereményért folyó, gyakorló aukciós játék:
Nevezési díj nincs, nyeremény P2P Money Europe INC. által felajánlott készpénz, tárgy, utazás.
LicitCENT*-ért nevezhető-nyereményért folyó, gyakorló játék:
LicitCENT ellenében lehet nevezni, nyeremény P2P Money Europe INC. által felajánlott készpénz, tárgy, utazás.

LicitCENT*-ért nevezhető-licitCENTért folyó, gyakorló játék:
LicitCENT ellenében lehet nevezni, nyeremény egy előre meghatározott mennyiségű licitCENT.

*A licitCENT:egyes p2pmoney aukciós játékokban használt “virtuális fizetőeszköz”. LicitCENT megszerzése az alábbi módszerekkel lehetséges: barátaid meghívásáért, kérdőiv kitöltéséért, bannereink elhelyezésért, bannereinkről történő regisztrációk után, fizetős aukciós játékokra történő foglalásért, gyakorló aukciók megnyeréséért, autón elhelyezett matricáért

Az ingyenes részvételű aukciós játékokban minden ugyan úgy zajlik, mint a fizetős aukciós játékokon, azzal a különbséggel, hogy ezekben az aukciós játékokban a részvételért (a licitálás lehetőségéért) nem kell fizetni.

Természetesen a gyakorló játékokban legkisebb, egyedi licitet tevő tag megnyeri az aukciós tárgyat, kivéve az “ingyen nevezhető-nyeremény nélküli játékokat”, ahol a játéknak nincs díja.

Az ingyenes játék menete:

A játékra jelentkezni, a p2pmoney.eu oldalon az aukciós tárgy mellett elhelyezett 'Foglalok' gomb segítségével lehet, addig az ideig, amíg az aukciós tárgy 'Előfoglalás' állapotú, vagy a napi gyakorló játékok esetében minden este 19.00-tól másnap 19.00-ig.

Az aukcióra egy (1) foglalást, azaz egy részvételi helyet lehet foglalni előfizetésenként.

A teljes résztvevői szám összegyűlése után az aukció állapota 'Foglalás' állapotúra vált. (napi gyakorló játékok esetében nincs foglalás állapot)

Ez alatt az időszak alatt emailben kiértesítünk minden játékra jelentkezett résztvevőt a játék várható kezdéséről, befejezéséről, a játékban használt egyedi részvételi azonosítóról.

Miután mindenki megkapta az értesítést, a meghatározott kezdő időpontban elindul a játék. Az aukció állapota 'Nyílt' lesz.

Megnyílik a játékosok előtt az aukció, melynek játékideje egy (1) naptól akár hét (7) napig is tarthat. (A játékidőt és a játékosszámot minden esetben előre meghirdeti a Szervező, azt a játékra történő jelentkezéssel egyidőben már lehet tudni.) Ez a játékosszám és a nyeremény értékének függvényében változik. Ekkor a játékban résztvevők számára az aukciós tárgy mellett megjelenik a 'Licitkonzol' gomb, amelyre történő kattintással a játékos belép abba a játékmezőbe, ahol meg tudja tenni a licite(ke)t.

Játék Singel-licit esetén:
A játékosoknak előre meghatározott licittartományban kell egy számot megjelölni. Az aukciós tárgy mellett feltüntetjük a licittartományt, ez a számmező minden esetben 0,01 és a játékban résztvevők száma közé esik, ahol a szám két tizedes helyiértékű, és egy századonként emelkedik. (Pl. a licittartomány 0,01-300, akkor a megtehető számok 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- egészen 300-ig.)

Minden játékos egy (1) próbalicitet, és egy (1) licitet tud megtenni. (A próbalicit tulajdon képpen egy segédeszköz, amely segítségével nem vakon kell licitálni. A játékos beír egy számot és a rendszer szimbólumokkal és szöveges üzenettel megmutatja, hogy az a szám jelenleg a 'legkisebb, egyedi licit','egyedi, de nem a legkisebb licit', 'nem egyedi és a legkisebb egyedi, licit kisebb nála', 'nem egyedi és a legkisebb, egyedi licit nagyobb nála'. Ez alapján az iránymutatás alapján a végleges licitet sokkal pontosabban lehet elhelyezni, növelve a nyerés esélyét. Figyelembe kell venni, hogy a próbalicit visszajelzése az eddig megtett licitek alapján készül, így az csak a pillanatnyi állapotot mutatja, amely a játék végéig változik.)
A próbalicit elhelyezése után kötelező megtenni a licitet, ugyanis a próbalicit nem licit, így az nem vesz részt a játékban, az csak és kizárólag a játékosnak nyújt segítséget.
Miután a licit megjelölésre került, a játékosnak további teendője nincs. A megtett licit eredményéről visszajelzést csak a játék végén kap a játékos (miután mindenki megtette a licitjeit).


Játék Multi-licit esetén:
A játékosoknak előre meghatározott licittartományban, száz (100) licitálási lehetőséggel kell megtalálnia azt a számot, amely a játék lezárásának pillanatában a legkisebb, egyedi. A játékos a játék ideje alatt folyamatos visszajelzést kap az általa megtett számok pillanatnyi állapotáról, így a visszajelzések alapján könnyen meghatározhatja a legkisebb egyedi számot. Az aukciós tárgy mellett feltüntetjük a licittartományt, ez a számmező minden esetben 0,01 és a játékban résztvevők száma közé esik, ahol a szám két tizedes helyiértékű, és egy századonként emelkedik. (Pl. a licittartomány 0,01-300, akkor a megtehető számok 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- egészen 300-ig.)

Feladat:a Játékos jelentkezzen be az oldalon a regisztráció során megadott email-cím és jelszó segítségével. Lépjen be az aktuális játék mellett található “ Licitkonzol” feliratú gomb segítségével a játékmezőbe. A rendelkezére álló száz licit segítségével keresse meg azt a számot, amit más nem jelölt meg, és az összes szám közül a legkisebb.
A játék lezárásának pillanatában a legkisebb, egyedülálló licit a nyertes.

Miután mindenki megtette licitjeit vagy letelt a játékidő, az aukció 'Zárt' állapotú lesz. További liciteket nem lehet tenni, a rendszer a játékos(oka)t kilépteti a ‘Licitkonzolból’. A liciteket az aukció lezárásakor a feltélek alapján a rendszer kiértékeli objektív módon és nyertest hirdet. Megjelenik a nyertes részvételi azonosítója, illetve a nyertes licit. A rendszer emailben mindenkit értesít a játék befejezéséről, annak eredményéről. A nyertest külön levélben értesíti a további teendőiről. Elkészül egy letölthető formátumú anyag, amely tartalmazza az összes játékos részvételi azonosítóját, a megtett liciteket időpontokkal együtt, így minden játékos ellenőrizheti a játék teljes menetét, a megtett liciteket.

4.2 Fizetős aukciós játékok

A Szervező intenternetes oldalán található tárgyakra elsősorban fizetős részvételű játékokat szervez.

A fizetős játék menete:

A játékra ingyenesen lehet jelentkezni, a p2pmoney.eu oldalon, az aukciós tárgy mellett elhelyezett 'Foglalok' gomb segítségével lehet addig az ideig, amíg az aukciós tárgy 'Előfoglalás' állapotú.

A Multi aukciós játékra egy (1) foglalást, azaz egy részvételi helyet lehet foglalni előfizetésenként, a Single aukciós játékokra nincs korlátozás.

A teljes résztvevői szám összegyűlése után az aukció állapota 'Foglalás' állapotúra vált. Ez alatt az időszak alatt emailben kiértesítünk minden játékra jelentkezett Játékost a játék várható kezdéséről, befejezéséről.
Ekkor kell a Játékosnak az általuk előzetesen lefoglalt részvételi hely(ek) díját (továbbiakban:részvételi díj) a megadott bankszámlára átutalással teljesíteni, melynek részleteiről (banki adatok, befizetési azonosító, stb.) e-mailben értesíti Szervező Játékosokat.

A Játékos által történő befizetésekről Szervező e-mailben visszaigazolást küld, ebben a levélben közli a Játékos egyedi (kizárólag erre a játékra szóló), a játékban használt egyedi részvételi azonosítóját, valamint a teljes részvételi díjról szóló elektronikus számlát.

Miután mindenki megkapta az értesítést, a meghatározott kezdő időpontban elindul a játék. Az aukció állapota 'Nyílt' lesz.

Megnyílik a játékosok előtt az aukció, melynek játékideje egy (1) naptól akár hét (7) napig is tarthat. Ez a játékosszám és a nyeremény értékének függvényében változik. Ekkor a játékban résztvevők számára az aukciós tárgy mellett megjelenik a 'Licitkonzol' gomb, amelyre történő kattintással a játékos belép abba a játékmezőbe, ahol meg tudja tenni a licite(ke)t.


Játék Singel-licit esetén:
A játékosoknak előre meghatározott licittartományban kell egy számot megjelölni. Az aukciós tárgy mellett feltüntetjük a licittartományt, ez a számmező minden esetben 0,01 és a játékban résztvevők száma közé esik, ahol a szám két tizedes helyiértékű, és egy századonként emelkedik. (Pl. a licittartomány 0,01-300, akkor a megtehető számok 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- egészen 300-ig.)

Minden játékos egy (1) próbalicitet, és egy (1) licitet tud megtenni. (A próbalicit tulajdon képpen egy segédeszköz, amely segítségével nem vakon kell licitálni. A játékos beír egy számot és a rendszer szimbólumokkal és szöveges üzenettel megmutatja, hogy az a szám jelenleg a 'legkisebb, egyedi licit','egyedi ,de nem a legkisebb licit', 'nem egyedi és a legkisebb, egyedi licit kisebb nála', 'nem egyedi és a legkisebb, egyedi licit nagyobb nála'. Ez alapján az iránymutatás alapján a végleges licitet sokkal pontosabban lehet elhelyezni, növelve a nyerés esélyét. Figyelembe kell venni, hogy a próbalicit visszajelzése az eddig megtett licitek alapján készül, így az csak a pillanatnyi állapotot mutatja, amely a játék végéig változik.)
A próbalicit elhelyezése után kötelező megtenni a licitet, ugyanis a próbalicit nem licit, így az nem vesz részt a játékban, az csak és kizárólag a játékosnak nyújt segítséget.
Miután a licit megjelölésre került, a játékosnak további teendője nincs. A megtett licit eredményéről visszajelzést csak a játék végén kap a játékos (miután mindenki megtette a licitjeit).

Játék Multi-licit esetén:
A játékosoknak előre meghatározott licittartományban, száz (100) licitálási lehetőséggel kell megtalálnia azt a számot, amely a játék lezárásának pillanatában a legkisebb, egyedi. A játékos a játék ideje alatt folyamatos visszajelzést kap az általa megtett számok pillanatnyi állapotáról, így a visszajelzések alapján könnyen meghatározhatja a legkisebb, egyedi számot. Az aukciós tárgy mellett feltüntetjük a licittartományt, ez a számmező minden esetben 0,01 és a játékban résztvevők száma közé esik, ahol a szám két tizedes helyiértékű, és egy századonként emelkedik. (Pl. a licittartomány 0,01-300, akkor a megtehető számok 0,01; 0,02; 0,03..........1; 1,01;- egészen 300-ig.)

Feladat:a Játékos jelentkezzen be az oldalon a regisztráció során megadott email-cím és jelszó segítségével. Lépjen be az aktuális játék mellett található “Licitkonzol” feliratú gomb segítségével a játékmezőbe. A rendelkezére álló száz licit segítségével keresse meg azt a számot, amit más nem jelölt meg, és az összes szám közül a legkisebb.
A játék lezárásának pillanatában a legkisebb egyedülálló licit a nyertes.

Miután mindenki megtette licitjeit vagy letelt a játékidő, az aukció 'Zárt' állapotú lesz. További liciteket nem lehet tenni, a rendszer a játékos(oka)t kilépteti a ‘Licitkonzolból’. A liciteket az aukció lezárásakor a feltélek alapján a rendszer kiértékeli objektív módon és nyertest hirdet. Megjelenik a nyertes részvételi azonosítója, illetve a nyertes licit. A rendszer emailben mindenkit értesít a játék befejezéséről, annak eredményéről. A nyertest külön levélben értesíti a további teendőiről. Elkészül egy letölthető formátumú anyag, amely tartalmazza az összes játékos részvételi azonosítóját, a megtett liciteket időpontokkal együtt, így minden játékos ellenőrizheti a játék teljes menetét, a megtett liciteket.


4.3. Játékszabályok

A részvételi díj egy vissza nem téríthető díj, amelyet a játékos fizet azért, hogy részt vehessen a kiválasztott aukciós játékon. Attól függően, hogy melyik játékról beszélünk (single vagy multi) tehet a játékos licitet (liciteket).
A Nyertes Licitet tevő játékos tulajdonába az aukciós tárgy tehermentesen (adók, átírási illeték, ügyvédi és egyéb díjak rendezve) kerül. A nyeremény(ek) pénzre nem válthatók.
A megtett licitek vissza nem vonhatók.
Amennyiben a nyereményt 30 napon belül nem veszi át a nyertes, elesik a nyeremény átvételének jogától.
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a P2PMoney nem képes a működést a tervezettnek megfelelően folytatni (beleértve a teljesség igénye nélkül: a promóciós játékokra nem teljes létszámú játékos jelentkezett, üzemzavar, jogellenes tevékenység, csalás, jogtalan beavatkozás, technikai meghibásodás, és minden egyéb játék tiszta lebonyolítását veszélyeztető ok ), a P2PMoney fentartja magának a jogot, hogy törölje, félbeszakítsa, módosítsa vagy felfüggessze az aukciót.
A licitek feldolgozása a P2PMoney adatbázisába történő rögzítés sorrendjében történik.
A P2PMoney nem vállal felelősséget a hibásan, késve érkezett licitekért. A játékidő minden esetben a P2P Money szerverének órája szerint értendő.
A P2PMoney fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja a beérkezett liciteket, és kizárja azokat a licitálókat, akik bármilyen módon befolyásolták a licitálás menetét vagy nem a Játékszabályzatnak megfelelően licitáltak (a teljesség igénye nélkül:minden játékosnak egy előfizetése lehet, nem licitálhat más nevében vagy más fiókból, és nem működhet együtt a licitálás során más licitálókkal, ha a játékos az oldal használata során hamis adatokat közöl(t)).


4.4. A nyeremény részletei
A nyeremények részletei megtekinthetők a www.p2pmoney.eu honlapon.

4.5. A nyertes
Az aukciós tárgy megnyeréséhez a megtett licitnek (az összes játékos által megtett licit közül) egyedinek kell lennie, azaz olyan licitet kell tennie amelyet más licitáló személy nem tett. Ezen licitek közül az a nyertes licit, amelyik a legkisebb. Abban az esetben ugyanis, ha a licitek között nincs olyan, ami teljesen egyedi, akkor azok közül a licitértékek közül, amelyet csak két licitáló tett meg választja ki a legalacsonyabbat a rendszer és a nyertes az, aki ezt a licitet hamarabb tette meg. Ha olyan sincs, amit csak ketten tettek, akkor azok közül kerül ki a nyertes, amelyet hárman tettek meg, és így tovább. Tehát az aukciós játék minden esetben nyertes kiválasztásával zárul.

5. Kiértesítés
A nyerteseket emailben értesítjük. Az így megkapott email után a nyertes haladéktalanul, de legkésőbb az emailben megjelölt határidőn belül köteles felvenni az abban megjelölt személlyel a kapcsolatot. A nyeremények átadása személyesen történik, előzetes egyeztetés alapján.

6. Adó és egyéb fizetési kötelezettség
A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével kapcsolatos egyéb költségek és kiadások (utazási költség, stb) őt terhelik.

7. Nyeremények átruházása
A nyeremények másra át nem ruházhatók. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes, illetve a tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy azt a sorban következő nyertes licitálónak adja át Szervező.

8. A nyeremények átvétele
A jelen aukciós játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményről szóló értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 30 (harminc) naptári napon belül jogosultak a nyeremény átvételére. A Szervező a fenti határidőkön belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes számára, a telefonon egyeztetett helyszínen. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.
A nyeremények átvételével kapcsolatos költségek megtérítését a Szervező nem vállalja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a HIM Systems Kft., illetve a P2PMoney Europe INC. bármely reklám promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
A résztvevő nyertessége esetére kötelezi magát, hogy neve és fotója közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben megadja a Szervező részére (promóciós játékok esetében).


9. A nyeremények átadása
A nyeremények átadása a nyeremény típusától függően változik. A pénznyereményeket bankszámlára történő utalással, (nemzetközi bankszámlaszám IBAN, és SWIFT kód szükséges, melyet a nyertes köteles a nyerést követő legrövidebb időn belül a Szervezőnek e-mail formájában a management@p2pmoney.eu címre megküldeni) postázható nyeremények postai úton, 3000 USD nál nagyobb nyereményt személyes átadás keretén belül teljesíti Szervező.
A aukciós játék résztvevői a aukciós játékba történő önkéntes részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra a HIM Systems Kft., illetve a P2Pmoney Europe INC. időről időre tájékoztassa aktuális ajánlatairól és aukciós játékairól. Az adatkezelés időben nem korlátozott. A aukciós játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni.

Az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérelmet alábbi módokon lehet a Szervezőhöz eljuttatni elektronikus úton: P2P MONEY EUROPE INC. ( 8850 S Maryland Pkwy # 150. Las Vegas Nevada 89123 USA) privacy@p2pmoney.eu
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Nevada Állam vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.


Kelt, Las Vegas 2009.12.13.000000